Landboret

Advokatfirmaet Jens Bang har gennem en lang årrække bistået landbruget med landboretlige sager.

Generationsskifter mv. i landbruget.

Vi har gennem årene medvirket ved et større antal generationsskifter i landbruget, ofte i samarbejde med ejerens økonomirådgiver samt ved køb og salg af landbrug i øvrigt, etablering af driftsfælles-skaber, stiftelse af landbrugsselskaber, finansiering, ejerformer og

  • Køb og salg
  • Gældsordninger
  • Stiftelse af Landbrugsselskaber
  • Driftsfællesskaber